LEKEPLASS KONSEPTET TIL KOLING SYKEHUSET, DANMARK


Kunder: LEGO Systems og Koling Hospital i Denmark.

Område: 33m2

Design: Inga Garniere

1Verified by MonsterInsights