HYTTA BALTIC

Hvor:  Baltik havet.

År: 2014


Jeg og min kunden ønsket å designe rett linier og lys facade.

Materiale- malt treрlater.

4

3Verified by MonsterInsights